Posledné novinky

Skládka Šemetkovce

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Čítaj ďalej ->

Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov

Vyhlásená výzva pre opatrenie 8.5

Čítaj ďalej ->

Kalendáre zvozu odpadov na rok 2021

Kalendár zberu komunálneho odpadu, skla a plastov

Čítaj ďalej ->

I. etapa – uzavretie a rekultivácia časti skládky pred jej dokončením

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Čítaj ďalej ->

Žiadosť o vydanie zmeny povolenia - stručne zhrnutie

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Čítaj ďalej ->

Upovedomenie o začatí konania

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Čítaj ďalej ->