I. etapa – uzavretie a rekultivácia časti skládky pred jej dokončením

05 Feb, 2021 07 Júl, 2020

 

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia č. 5

Upovedomenie Skládka pre NNO Šemetkovce-SARO-Slovakia, s.r.o.

Situacia umiestnenia stavby