Kalendáre zvozu odpadov na rok 2021

11 Dec, 2020 07 Júl, 2020

Kalendár zberu komunálneho odpadu si zobrazite alebo stiahnete sem:
Kalendár zvozu KO 2021

 

Kalendár zberu skla a plastov si zobrazite alebo stiahnete sem:
Kalendár zberu skla a plastov