Žiadosť o vydanie zmeny povolenia - stručne zhrnutie

06 Jul, 2021 07 Júl, 2020

Žiadosť o vydanie zmeny povolenia - stručne zhrnutie

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia č. 5

Upovedomenie Skládka pre NNO Šemetkovce-SARO-Slovakia, s.r.o.

Situacia umiestnenia stavby