Posledné novinky

Verejná vyhláška

Oznámenie o zrušení TP Zápotocký - verejná vyhláška

Čítaj ďalej ->

Rozhodnutie - integrované povolenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Čítaj ďalej ->

Upovedomenie o začatí konania

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Čítaj ďalej ->

Tip na výlet v okolí

Karpatská drevená cesta

Súbor 27 drevených kostolíkov severovýchodného Slovenska, označené aj ako národná kultúrna pamiatka zo 17. a 18. stor., patria medzi výnimočné svetové unikáty sakrálneho dreveného ľudového staviteľstva v Karpatoch. Medzi tieto kostolíky patri aj náš Chrám sv. archanjela Michala (Šemetkovce)

Čítaj ďalej ->