Faktúry

Faktúry na zverejnenie - 2022

Zber použitého oleja 11/2021 - 12 2022

07.01.2022

Vývoz KUKA nádob 26.11.2021 - 12 2022

07.01.2022

Ulozenie komunalného odpadu 11-2021 - 12 2022

07.01.2022

Mesačný poplatok internet - 12 2022

07.01.2022

Dotlač nádpisu Hasiči Semetkovce na zasahový odev - 12 2022

07.01.2022

Mesačný poplatok mobil - 12 2022

07.01.2022

Kombinovaná chladnička LIEBHERR - 12 2022

07.01.2022

Mesačný poplatok mobil - 10 2022

07.11.2022

Poplatok za prístup k online službe evidencie odpadov na 1rok - 10 2022

07.11.2022

Služba pri prevádzkovaní pohrebiska 6.10.2021-5.10.2022 - 10 2022

07.11.2022

Mesačný poplatok internet za obdobie 1.9.2022-30.9.2022 - 10 2022

07.11.2022

Ulozenie komunalného a objemného odpadu 09-2022 - 10 2022

07.11.2022

Potlač odev DHZO, polokošeľa s logom Obec Šemetkovce - 10 2022

07.11.2022

Vývoz KUKA nádob 13.09.2022 - 10 2022

07.11.2022

Úprava verejných priestranstiev okolo obecného cintorína bágrom - 10 2022

07.11.2022

Zber a odvoz použitého oleja 09/2022 - 10 2022

07.11.2022

Zber použitého oleja 08/2022 - 09 2022

10.10.2022

Vývoz KUKA nádob 27.08.2021 - 09 2022

10.10.2022

Združené poistenie majetku - 09 2022

10.10.2022

Poistenie strojov a zariadení - 09 2022

10.10.2022

Mesačný poplatok internet - 09 2022

10.10.2022

Mesačný poplatok mobil - 09 2022

10.10.2022

Vývoz objemného odpadu cintorín - 09 2022

10.10.2022

Rýchlorozkladací nožnicový stan 3x6 m, oceľový(3 bočné plachty) - 08 2022

07.09.2022

Vývoz KUKA nádob 19.07.2022 - 08 2022

07.09.2022

Športové tričko BASIC s potlačou Šemetkovce - 08 2022

07.09.2022

Dodávka distribúcia elektriny za 01.06.2022 - 31.08.2022 - 08 2022

07.09.2022

Uloženie komunálneho odpadu 07/2022 - 08 2022

07.09.2022

Zber použitého oleja 07/2022 - 08 2022

07.09.2022

Materiálno – technické vybavenie DHZO - 08 2022

07.09.2022

Mesačný poplatok internet - 08 2022

07.09.2022

Doplatok na činnosť, prácu a režijné náklady SOcÚ na rok 2022 - 08 2022

07.09.2022

Mesačný poplatok mobil - 08 2022

07.09.2022

Volejbalová lopta "MIKASA" - 07 2022

03.08.2022

Magnetka 30 ks - 07 2022

03.08.2022

Hadica zásahová C52 5m - 1ks, Hadica zásahová B75 5m - 1ks - 07 2022

03.08.2022

Osobne ochranne pracovne prostriedky pre clenov a materialno-technicke vybavenie DHZO - 07 2022

03.08.2022

Zber použitého oleja 06/2022 - 07 2022

03.08.2022

Webstranka poplatok na rok - domena semetkovce.sk - 07 2022

03.08.2022

Vývoz KUKA nádob 21.06.2022 - 07 2022

03.08.2022

Uloženie komunálneho odpadu 06/2022 - 07 2022

03.08.2022

Mesačný poplatok internet - 07 2022

03.08.2022

Mesačný poplatok mobil - 07 2022

03.08.2022

Zber použitého oleja 05/2022 - 06 2022

17.07.2022

Vývoz KUKA nádob 24.05.2022 - 06 2022

17.07.2022

Spracovanie agendy SOcU Nižný Orlík na úseku ŽP 2022 - 06 2022

17.07.2022

Uloženie komunálneho odpadu 05/2022 - 06 2022

17.07.2022

Mesačný poplatok internet - 06 2022

17.07.2022

Mesačný poplatok mobil - 06 2022

17.07.2022

Zemné a výkopové práce-oprava prípojky vody na cintorín - 06 2022

17.07.2022

Stavebné práce spojené z odvodnením a pokládkou zámkovej dlažby okolo HZ - 06 2022

17.07.2022

Zber použitého oleja 04/2022 - 05 2022

07.06.2022

Vývoz KUKA nádob 12.04.2022 - 05 2022

07.06.2022

Dodávka a distribúcia elektriny za obd.01.03.2022-31.05.2022 - 05 2022

07.06.2022

Mesačný poplatok internet za 01.04.2022 - 30.04.2022 - 05 2022

07.06.2022

Uloženie komunálneho odpadu 04/2022 - 05 2022

07.06.2022

Mesačný poplatok mobil - 05 2022

07.06.2022

Strava Deň matiek - 05 2022

07.06.2022

Oplotenie obecného cintorína v celkovej dlžke 125 m. - 05 2022

20.06.2022

Zber použitého oleja 03/2022 - 04 2022

03.05.2022

Vývoz KUKA nádob 15.03.2022 - 04 2022

03.05.2022

Uloženie komunálneho odpadu 03/2022 - 04 2022

03.05.2022

Autorská odmena za licenciu verejné použitie rozhlasu 2022 - 04 2022

03.05.2022

Zemne prace kol. rypadlom pri uprave potoka pri RD 48 a 43 - 04 2022

03.05.2022

Mesačný poplatok internet 01.03.2022-31.03.2022 - 04 2022

03.05.2022

Mesačný poplatok mobil - 04 2022

03.05.2022

Výčapné zariadenie LINDR KONTAKT 40/K Green Line - 04 2022

03.05.2022

Členský poplatok na rok 2022 - 04 2022

03.05.2022

Vývoz KUKA nádob 15.02.2022 - 03 2022

05.04.2022

Zber a odvoz použitého oleja 01.02.2022 - 28.02.2022 - 03 2022

05.04.2022

Uloženie komunálneho odpadu - poplatok 02/2022 - 03 2022

05.04.2022

Mesacny poplatok internet 1.2.2022 - 28.2.2022 - 03 2022

05.04.2022

Režijné náklady SOcÚ na rok 2022 - 03 2022

05.04.2022

Montáž a pripojenie radiátorov (chodba, toalety) - 03 2022

05.04.2022

Úprava terénu buldozérom v okolí obecného cintorína - 03 2022

05.04.2022

Mesačný poplatok – mobil - 03 2022

05.04.2022

Modernizácia verejného osvetlenia - 03 2022

05.04.2022

Stavebný materiál pri obnove verejného priestranstva HZ - 03 2022

05.04.2022

Zber a odvoz použ. oleja 01/2022 - 02 2022

09.03.2022

Členský príspevok na rok 2022 - 02 2022

09.03.2022

Elektrina-dodávka a distribúcia - 02 2022

09.03.2022

Vývoz KUKA nádob 18.01.2022 - 02 2022

09.03.2022

Stravné lístky - 02 2022

09.03.2022

Uloženie odpadu - poplatok 01/2022 - 02 2022

09.03.2022

Mesacny poplatok internet - 02 2022

09.03.2022

Prevadzka verejneho rozhlasu poplatok 2022 - 02 2022

09.03.2022

Mesačný poplatok –mobil - 02 2022

09.03.2022

Režijné náklady SOcÚ – 2022 - 01 2022

09.02.2022

Členský poplatok 2022 - Obec - 01 2022

09.02.2022

Mesačný poplatok mobil - 01 2022

09.02.2022

Nájomné za pozemok 2022 (ihrisko) - 01 2022

09.02.2022

Nájomné za pozemok 2022 (prístupová cesta k chrámu) - 01 2022

09.02.2022

Zber a odvoz použ. oleja 12/2021 - 01 2022

09.02.2022

Odvoz TKO 31.12.2021 - 01 2022

09.02.2022

Uloženie odpadu - poplatok 12/2021 - 01 2022

09.02.2022

Mesačný poplatok internet - 01 2022

09.02.2022

Finančné vysporiadanie rok 2021 - 01 2022

09.02.2022

Faktúry na zverejnenie - 2021

Zber použitého oleja 10/2021 - 11 2021

02.12.2021

Prenájom plošiny orez jaseňa v toku pri rodinnom dome č.7 - 11 2021

02.12.2021

Reklamné tašky Rayna Mikuláš 2021 - 11 2021

02.12.2021

Dodavka a distribucia elektriny za obd.01.09.2021-30.11.2021 - 11 2021

02.12.2021

Vývoz KUKA nádob 29.10.2021 - 11 2021

02.12.2021

Mesačný poplatok internet - 11 2021

02.12.2021

Uloženie komunálneho odpadu 10-2021 - 11 2021

02.12.2021

Mesačný poplatok mobil - 11 2021

02.12.2021

Členský príspevok na rok 2022 - 11 2021

02.12.2021

Zber použitého. oleja 09/2021 - 10 2021

04.11.2021

Vývoz KUKA nádob 24.09.2021 - 10 2021

04.11.2021

Školné členov DHZO (strojná služba, generátor) - 10 2021

04.11.2021

Uloženie komunálneho a objemného odpadu 09-2021 - 10 2021

04.11.2021

Služba pri prevádzkovaní pohrebiska 6.10.2020-5.10.2021 - 10 2021

04.11.2021

Mesačný poplatok internet - 10 2021

04.11.2021

Mesačný poplatok mobil - 10 2021

04.11.2021

Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok - 10 2021

04.11.2021

Reklamné perá STYLUS - Mikuláš 2021 - 10 2021

04.11.2021

Zber použitého oleja 08/2021 - 09 2021

03.10.2021

Vývoz KUKA nádob 27.08.2021 - 09 2021

03.10.2021

Združené poistenie majetku - 09 2021

03.10.2021

Poistenie strojov a zariadení - 09 2021

03.10.2021

Uloženie komunálneho odpadu 08/2021 - 09 2021

03.10.2021

Mesačný poplatok internet - 09 2021

03.10.2021

Informačná tabuľa na maľovanú mapu, drevený obklad altánok - 09 2021

03.10.2021

Gumenné autorohože IVECO DAILY (dvojitá kabina) - 09 2021

03.10.2021

Mesačný poplatok mobil - 09 2021

03.10.2021

Vývoz objemného odpadu z kontajnera - cintorín 09.09.2021 - 09 2021

03.10.2021

Zber použitého oleja 07/2021 - 08 2021

07.09.2021

Dodávka distribúcia elektriny za 01.06.2021 - 31.08.2021 - 08 2021

07.09.2021

Uloženie komunálneho odpadu 07/2021 - 08 2021

07.09.2021

Vývoz KUKA nádob 30.07.2021 - 08 2021

07.09.2021

Mesačný poplatok internet - 08 2021

07.09.2021

Použitie hudobných diel - autorská odmena - 08 2021

07.09.2021

Fotopasca (čierna skládka) - 08 2021

07.09.2021

Mesačný poplatok mobil - 08 2021

07.09.2021

Oprava elektrocentrály - 08 2021

07.09.2021

Zber použitého. oleja 06/2021 - 07 2021

04.08.2021

Okenná sieť s lemom 3 ks – Hasičšká zbrojnica - 07 2021

04.08.2021

Vývoz KUKA nádob 30.06.2021 - 07 2021

04.08.2021

Uloženie komunálneho odpadu 06/2021 - 07 2021

04.08.2021

Výroba a montáž ochrannej plachty na obecný altánok - 07 2021

04.08.2021

Mesačný poplatok internet - 07 2021

04.08.2021

Mesačný poplatok mobil - 07 2021

04.08.2021

Zasahovy odev a obuv pre hasicov DHZO Semetkovce - 07 2021

04.08.2021

Zber použitého oleja 05/2021 - 06 2021

01.07.2021

Kancelárske potreby - scitanie obyvatelov 2021 - 06 2021

01.07.2021

Motorový drvič vetiev HECHT 6642 - 06 2021

01.07.2021

Polica do kancelárie SODB - 06 2021

01.07.2021

Vývoz KUKA nádob 28.05.2021 - 06 2021

01.07.2021

Uloženie komunálneho odpadu 05/2021 - 06 2021

01.07.2021

Mesačný poplatok internet - 06 2021

01.07.2021

Členský príspevok na rok 2021 - 06 2021

01.07.2021

Mesačný poplatok mobil - 06 2021

01.07.2021

Úprava okolia Hasičskej zbrojnice bágrom - 06 2021

01.07.2021

Regál do Hasičskej zbrojnice - 06 2021

01.07.2021

Zber použ. oleja 04/2021 - 05 2021

02.06.2021

Dodávka a distribúcia elektriny za obd.01.03.2021-31.05.2021 - 05 2021

02.06.2021

Uloženie komunálneho odpadu 04/2021 - 05 2021

02.06.2021

Spracovanie agendy na úseku starostlivosti o ŽP za rok 2021 - 05 2021

02.06.2021

Vývoz KUKA nádob 30.04.2021 - 05 2021

02.06.2021

Mesačný poplatok internet - 05 2021

02.06.2021

Mesačný poplatok mobil - 05 2021

02.06.2021

Zber použitého oleja 03/2021 - 04 2021

04.05.2021

Vývoz KUKA nádob 26.03.2021 - 04 2021

04.05.2021

PC zostava HP EliteDesk 800 G1 DM - scitanie obyvatelov 2021 - 04 2021

04.05.2021

Mesačný poplatok internet - 04 2021

04.05.2021

Uloženie komunalného odpadu – 03/2021 - 04 2021

04.05.2021

Kniha - Svidník a okolie z neba 40 ks - doplatok - 04 2021

04.05.2021

Mesačný poplatok mobil - 04 2021

04.05.2021

Členský poplatok na rok 2021 - 04 2021

04.05.2021

Zber a odvoz použ. oleja 02/2021 - 03 2021

02.04.2021

Činnosť, práca a režjné náklady SOcÚ na rok 2021 - 03 2021

02.04.2021

Respirátor JB mask 5-vrstvový FFP2 210 ks - 03 2021

02.04.2021

Uloženie odpadu - poplatok 02/2021 - 03 2021

02.04.2021

Vývoz KUKA nádob 26.02.2021 - 03 2021

02.04.2021

Mesačný poplatok – internet - 03 2021

02.04.2021

Mesačný poplatok –mobil - 03 2021

02.04.2021

Zber a odvoz použ. oleja 01/2021 - 02 2021

04.03.2021

Hasiaci prístroj - práškový 2ks Hasičská zbrojnica - 02 2021

04.03.2021

Elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 01.01.2021-28.02.2021 - 02 2021

04.03.2021

Vývoz KUKA nádob 29.01.2021 - 02 2021

04.03.2021

Verejný rozhlas - prevádzka - 02 2021

05.03.2021

Uloženie odpadu - poplatok 01/2021 - 02 2021

05.03.2021

Mesačný poplatok – internet - 02 2021

05.03.2021

Mesačný poplatok –mobil - 02 2021

05.03.2021

Oprava verejného osvetlenia pri RD č. 2, RD č. 30 a RD č.37 - 02 2021

05.03.2021

Geometrický plán - kolaudácia Hasičskej zbrojnice - 02 2021

15.03.2021

Vývoz TKO 29.12.2020 - 01 2021

03.02.2021

Zber a odvoz použ. oleja 12/2020 - 01 2021

03.02.2021

Mesačný poplatok – internet - 01 2021

03.02.2021

Finančné vysporiadanie za rok 2020 - 01 2021

03.02.2021

Uloženie odpadu - poplatok 12/2020 - 01 2021

03.02.2021

Režijné náklady SOcÚ – 2021 - 01 2021

03.02.2021

Členský poplatok 2021 - Obec - 01 2021

03.02.2021

Mesačný poplatok mobil - 01 2021

03.02.2021

Členský poplatok 2019,2021 - DHZO Šemetkovce - 01 2021

03.02.2021

Výpis z účtu cenných papierov VVS a.s. - 01 2021

03.02.2021

Oprava verejného osvetlenia pri RD č. 1 a RD č.19 - 01 2021

03.02.2021

Nájomné za pozemok 2021 - 01 2021

03.02.2021