Faktúry

Faktúry na zverejnenie - 2023

Zber použitého oleja za obdobie 01.08.2023 – 31.08.2023 - 09 2023

09.10.2023

Vývoz komunalného odpadu 25.08.2023 - 09 2023

09.10.2023

Združené poistenie majetku - 09 2023

09.10.2023

Poistenie strojov a zariadení - 09 2023

09.10.2023

Uloženie komunalného odpadu - 09 2023

09.10.2023

Mesačný poplatok mobil, internet - 09 2023

09.10.2023

Vývoz žúmp z domácnosti RD č.30, 31 - 09 2023

09.10.2023

Revízia komína Obecný úrad - 09 2023

09.10.2023

Zber použitého oleja za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023 - 08 2023

05.09.2023

Dodávka distribúcia elektriny za 01.06.2023 - 31.08.2023 - 08 2023

05.09.2023

Vývoz komunálneho odpadu 27.07.2023 - 08 2023

05.09.2023

Uloženie komunálneho odpadu 07/2023 - 08 2023

05.09.2023

Poskytnutie finančného príspevku v zariadení pre seniorov - Ján Vaňko - 08 2023

05.09.2023

Mesačný poplatok mobil, internet za obdobie 01.07. -31.07.2023 - 08 2023

05.09.2023

Zber použitého oleja za obdobie 01.06.2023 - 30.06.2023 - 07 2023

16.08.2023

Periodická prehliadka vozidla IVECO DAILY, čerpadla Magirus - 07 2023

16.08.2023

Nadpis zastávky Šemetkovce + erb - 07 2023

16.08.2023

Uloženie komunálneho odpadu 06/2023 - 07 2023

16.08.2023

Externé poradenstvo - projekt workautové ihrisko - 07 2023

16.08.2023

Vývoz komunálneho odpadu 28.06.2023 - 07 2023

16.08.2023

Osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO - 07 2023

16.08.2023

Mesačný poplatok mobil, internet za obdobie 01.06.2023 -30.06.2023 - 07 2023

16.08.2023

Modernizácia vybavenia kuchyne obecného úradu - 07 2023

16.08.2023

Modernizácia vybavenia kuchyne obecného úradu - 07 2023

16.08.2023

Zber použitého oleja obdobie od 01.05.2023 do 31.05.2023 - 06 2023

06.07.2023

Sada náradia DEWALT MTZ DHZO - 06 2023

06.07.2023

Vývoz komunálneho odpadu 31.05.2023 - 06 2023

06.07.2023

Mesačný poplatok internet, mobil za 01.05. - 31.05.2023 - 06 2023

06.07.2023

Uloženie komunálneho odpadu 05/2023 - 06 2023

06.07.2023

Spotrebný materiál (traktor kosačka, krovinorez) - 06 2023

06.07.2023

Mimoriadný členský príspevok 2023 - 06 2023

06.07.2023

Webstránka poplatok na rok semetkovce.sk - 06 2023

06.07.2023

Zber a odvoz pouziteho oleja 01.04.2023 - 30.04.2023 - 05 2023

11.06.2023

Dodávka a distribúcia elektriny za obd.01.03.2023-31.05.2023 - 05 2023

11.06.2023

Vyvoz komunalneho odpadu 27.04.2023 - 05 2023

11.06.2023

Uloženie komunálneho odpadu 04/2023 - 05 2023

11.06.2023

Mesačný poplatok internet, mobil za 01.04. - 30.04.2023 - 05 2023

11.06.2023

Listové obálky farebné 100 ks - 05 2023

11.06.2023

Strava Deň matiek - 05 2023

11.06.2023

Spracovanie agendy SOcÚ na úseku starostlivosti o ŽP 2023 - 05 2023

11.06.2023

Dielensky stol EXPERT - MTZ DHZO - 05 2023

11.06.2023

Stolova vrtacka GTB 16/550 - MTZ DHZO - 05 2023

11.06.2023

Zverák 125 mm Premium MTZ DHZO - 05 2023

11.06.2023

Zber použitého oleja 03/2023 - 04 2023

05.05.2023

Vyvoz komunalneho odpadu 22.03.2023 - 04 2023

05.05.2023

Poplatok na činnosť a režijné náklady SOcÚ na rok 2023 - 04 2023

05.05.2023

Stravné lístky SF - 04 2023

05.05.2023

Úrazové poistenie UoZ - 04 2023

08.05.2023

Členský príspevok na rok 2023 - 04 2023

08.05.2023

Poistenie majetku - zastávky - 04 2023

08.05.2023

Zber a odvoz použitého oleja 01.02.2023 - 28.02.2023 - 03 2023

05.04.2023

Vyvoz komunalného odpadu 23.02.2023 - 03 2023

05.04.2023

Uloženie komunalného odpadu poplatok 02/2023 - 03 2023

05.04.2023

Mesacny poplatok internet, mobil 1.2.2023 - 28.2.2023 - 03 2023

05.04.2023

Zber a odvoz použitého oleja 01/2023 - 02 2023

07.03.2023

Členský príspevok na rok 2023 - 02 2023

07.03.2023

Elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 01.01.2023-28.02.2023 - 02 2023

07.03.2023

Poplatok za uloženie komunálneho odpadu - 01/2023 - 02 2023

07.03.2023

Prevádzka verejného rozhlasu poplatok 2022 - 02 2023

07.03.2023

Poplatok na činnosť a režijné náklady SOcÚ na rok 2023 - 02 2023

07.03.2023

Zimná údržba obecných komunikácii 4.-.5.2.2023 - 02 2023

07.03.2023

Vývoz KUKA nádob 25.01.2023 - 02 2023

07.03.2023

Mesačný poplatok internet 1.1.2023 - 31.1.2023 - 02 2023

07.03.2023

Členský príspevok na rok 2023 - 02 2023

07.03.2023

Mesačný poplatok – mobil (dobropis) - 02 2023

07.03.2023

Geometrický plán č.136/2022 (zastávky) - 02 2023

07.03.2023

Predplatné na rok 2023 Časopis Požiarnik - 01 2023

09.02.2023

Zber a odvoz použitého oleja 12/2022 - 01 2023

09.02.2023

Vývoz komunálneho odpadu 13.12.2022 - 01 2023

09.02.2023

Príspevok na kompenzáciu zvýšených nákladov na činnosť - 01 2023

09.02.2023

Zimná údržba obecných komunikácii - 01 2023

09.02.2023

Poplatok uloženie komunálneho odpadu 12/2022 - 01 2023

09.02.2023

Poplatok internet za obdobie 01.12.2022 - 31.12.2022 - 01 2023

09.02.2023

Finančné vysporiadanie za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 - 01 2023

09.02.2023

Mesačný poplatok mobil - 01 2023

09.02.2023

Nájomné za pozemok 2023 (ihrisko) - 01 2023

09.02.2023

Nájomné za pozemok 2023 (prístupová cesta k chrámu) - 01 2023

09.02.2023