Zmluvy

Zmluvy na zverejnenie - 2022

Číslo: Predmet: Zmluvná strana: Cena celkom (s DPH):
Dohoda č.21-34-010-221 § 10

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

0.00 €
Dohoda č.21-34-012-189 § 12

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

0.00 €
Zmluva o nájme pozemkov

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: GRKTC farnosť Ladomirová

1.00 €

Zmluvy na zverejnenie - 2021

Číslo: Predmet: Zmluvná strana: Cena celkom (s DPH):
Zmluva o výpožičke - tablet Sčítanie domov a obyvateľov

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: Štatistický úrad SR

0.00 €
Dohoda č.20-34-010-65 § 10

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: UPSVaR Bardejov

0.00 €
Dohoda č.20-34-012-54 § 12

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: UPSVaR Bardejov

0.00 €
Dodatok k vypozicke - tablet

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: Štatistický úrad SR - sčítanie domov a obyvateľov 2021

0.00 €
Zmluva DPO dotácia č. 1421604

Odb.: Obec Šemetkovce

Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1400.00 €